جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۶ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روزچهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ مونتاژ و مونتاژ قطعات smd/ رشته الکترونیک – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ تولید قطعات به روش تراشکاری / رشته ماشین ابزار – پابه ۱۰ /فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ سرویس چرخ خودرو-پودمان یک – پایه ۱۱ – رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵کاربر رایانه -حافظه اصلی و کاربرد آن- پایه ۱۰- شاخه کار دانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ دانش فنی تخصصی -شبکه و نرم افزار رایانه – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲.۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۴۰ تا ۱۳.۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۰ تا ۱۳.۴۰ بازی و ریاضی پایه ششم

 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ادبیات فارسی / درس سوم (نسل آینده ساز) پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ادبیات فارسی / درس سوم(ارمغان ایران ) پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ادبیات فارسی /درس سوم ( نسل آینه) پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی -انواع سناریو

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۲ – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۱/ دنباله حسابی – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۱/ دنباله حسابی – پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس اقتصادپایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱.۱۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه ۱۲ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۵.۳۰ درس احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.