نیمی از جوانان در سودای مهاجرت هستند!

بیش از 40درصد از جمعیت 200 میلیونی جوانان کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، خواهان مهاجرت از کشور خودشان هستند.

به گزارش سرویس خبر ویژه تازه نیوز، میدل ایست آی از نارضایتی بالای جوانان در کشورهای عربی خبرداد. 

این رسانه در گزارشی تحلیلی نوشت: تقریبا نیمی از جوانان کشورهای عربی، به رفتن از کشورشان فکر می کنند.

فشار اقتصادی، فساد دولتی، فرصت های آموزشی و امنیت، جوانان را از خاورمیانه می راند و این کشورها دور کرده و به سمت کشورهای دیگر و از آن جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی سوق داده است.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.