گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در تهران چه‌قدر معامله شد؟

متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در ماه گذشته ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از همشهری آنلاین، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۴۰۰» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش، در تیرماه سال ۱۴۰۰، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۵ هزار و ۷۱ واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۵ هزار و ۷۱ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل حدود ۵.۱ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در سایر گروه‌ها شامل «۶ تا ۱۰»، «۱۱ تا ۱۵»، «۱۶ تا ۲۰ » و «بیش از ۲۰ » سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۰.۴ و ۹.۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع ۷۳.۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تیرماه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیش‌ترین فراوانی شامل مناطق ۵،۱۰،۲،۴،۱۴،۱،۷،۸،۱۵ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۶.۳ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن
در تیرماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۲ میلیون تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۶.۹ و ۳۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهند

سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن
توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در تیرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۱۵ تا ۲۰ » میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷.۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «۲۰ تا ۲۵ » و «۲۵ تا ۳۰ » میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های ۱۵.۳ و ۱۲.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۵۹.۵ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در تیرماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۵۰ تا ۶۰ » مترمربع با سهم ۱۵.۴ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «۶۰ تا ۷۰ » و «۷۰ تا ۸۰ » مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۳.۹ و ۱۱.۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۵.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی
در تیرماه سال ۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان» با اختصاص سهم ۱۹.۱ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «یک تا ۱.۵» و «۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان» به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۷.۴ و ۱۱.۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود ۵۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

تحولات اجاره‌بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۴.۹ و ۳۸.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.