جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۱۹ شهریور

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه ۱۹ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه ‌آموز ش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلیزماندرس
رشته نقاشی و هنرساعت٨ تا ۸:۳۰آشنایی با مکاتب نقاشی
رشته رایانهساعت٨:٣٠ تا٩نرم افزار افترافکت
رشته عکاسیساعت ٩ تا ٩:٣٠عکاسی دیجیتال
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵مدیریت تولید محتوا
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠دانش فنی

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلیزماندرس
پایه اولساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠بازی و ریاضی
پایه دومساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و‌نگارش
پایه سومساعت ١١:٣۵ تا١٢فارسی ونگارش
پایه چهارمساعت ١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی
پایه پنجمساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠بازی و ریاضی
پایه ششمساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵بازی و ریاضی

متوسطه اول

مقطع تحصیلیزماندرس
پایه هفتمساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ادبیات فارسی
پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ادبیات فارسی
پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی

متوسطه دوم

مقطع تحصیلیزماندرس
پایه یازدهمساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢(رشته ریاضی و علوم تجربی)
پایه یازدهمساعت ١٧ تا ١٧:٣٠فیزیک ٢(رشته علوم تجربی)
پایه دهمساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی١(رشته ریاضی و علوم تجربی)
پایه دوازدهمساعت٢٠ تا٢٠:٢۵فیزیک٣(رشته علوم تجربی)
پایه دوازدهمساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠شیمی٣(رشته ریاضی و علوم تجربی)

آموزش تکمیلی

آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیرانساعت ١۶ تا ١۶:٣٠اسنگیت ٢(فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.