ببینید: اتک فکری به ارتش فحاشان

محمود فکری گفته با ارتش فحاشان سر و کار دارم؛ ادعایی که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.