شاهزاده کوچولوی افغانستان برمی‌خیزد؟!

با چیرگی طالبان بر افغانستان، امید مخالفان به احمد مسعود و روزهای مقاومت دره پنجشیر است تا شاید پسر احمدشاه بار دیگر سر بلند کند.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.