جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۴ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای پنجشنبه، ۲۴ مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای پنجشنبه، ۲۴ مهر مشخص کرد.

مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد، مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است، آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به شرح زیر است:

 

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلیزماندرس
اول۳۰ :١٠ تا ١١فارسی و نگارش
دوم  ١١ تا ١١:۳۰فارسی و نگارش
سوم١١:٣۰ تا ١٢:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی
 چهارم۱۰:١٢ تا ١٢:۴۰فارسی و نگارش
 پنجم۴۰:١٢ تا ۱۳:۱۰علوم تجربی
 ششم۱۳:۱۰ تا ١٣:۴۰فارسی و نگارش

مقطع متوسطه اول

مقطع تحصیلیزماندرس
هفتم٣٠ :١۴تا١۵:٠٠عربی
 هشتم٠٠: ١۵تا١۵:٣٠عربی
 نهم  ٣٠ :١۵تا ١۶عربی

متوسطه دوم

مقطعزماندرس
همه رشته هاساعت ١۶ تا ١۶:٣٠روش های تدریس در فضای مجازی
دهم ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی
دوازدهمساعت ١٧ تا ١٧:٣٠هویت اجتماعی
دهم ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی ۱
دوازدهم٢٠ تا ٢٠:٢۵فیزیک ۱
یازدهمساعت ٢٠:٢۵ تا ۲۰:۵۰ریاضی ۲

شبکه چهار

پایهساعتدرس
دهم۷:۳۰ریاضی آمار ۱
یازدهم۸تاریخ ۲
یازدهم۸:۳۰نگارش ۲
دوازدهم۱۰:۱۵علوم وفنون ادبی ۳
یازدهم۱۰:۴۵زبان خارجی ۲
یازدهم۱۱:۱۵علوم وفنون ادبی ۲
دوازدهم۱۱:۴۵دین وزندگی ۳
دوازدهم۱۲:۱۵هندسه ۳
یازدهم۱۲:۴۵درس هندسه ۲
دوازدهم۱۳:۱۵هندسه ۳

شبکه معارف

پایهساعتدرس
ششم۱۱هدیه های آسمانی
ششم۱۱:۳۰آموزش قرآن
یازدهم۱۵عربی زبان قرآن
دهم۱۵:۳۰عربی زبان قرآن ۱
دوازدهم۱۶علوم ومعارف قرآنی ۳
نهم۱۶:۳۰درس پیام آسمانی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.