آنها که واکسن کرونا نمی‌زنند این عکس را ببینند!

جنجال برخی مخالفان واکسن در سراسر جهان، به ایران هم رسیده است!

به گزارش تازه‌نیوز، مطالعه ای در مرداد و شهریور در انگلستان انجام شد.

شما وقتی میزان مراجعه به اورژانس بیمارستان را در این نمودار ببینید و بین گروه واکسینه شده و مردم واکسینه نشده مقایسه کنید می بینید که ۳۰ساله های واکسن نزده مثل ۷۰ساله های واکسینه شده است.
همچنین ۴۰ساله های واکسن نزده مثل ۸۰ساله های واکسینه شده است.
یعنی در واقع با واکسن زده گروه سنی ما مانند ۴۹سال جوان‌ترها خواهید بود.

در واقع: واکسن بزنید تا چهل سال جوان تر شوید!

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.