جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۲ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۱۲ مهر مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز، آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۱۲  مهر در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰

عملیات تکمیلی – پایه۱۲ – رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

مدیریت تولید -پایه ۱۱- رشته شایستگی غیر فنی – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نقاشی رنگ روغن – پایه ۱۲- رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰

طراحی و مد لباس – پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

فرهنگ و هنر پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰

زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰

فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

شیمی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت۸

علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱

درس هدیه‌های آسمانی پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵

درس دین و زندگی ۲رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هشتم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.