موضع دولت روحانی و رئیسی در مذاکرات یکی است!

من قبول ندارم که مذاکره کنندگان جدید هسته ای ایران مواضع تندی اتخاذکرده اند. خواست ایران اجرای دقیق و درست و کامل برجام است.

به گزارش تازه نیوز، سیدحسین موسویان، عضو ارشد تیم مذاکره کننده در سال‌های قبل در گفت‌وگو با سی ان بی سی، مواضع دولت رئیسی را با روحانی در جریان مذاکرات وین، یکسان دانست.

مذاکرات هسته ای دروین آغاز شده و ایران هم مواضع سختی اتخاذ کرده و خواست‌های حداکثری دارد.دراین وضعیت شانسی برای موفقیت مذاکرات می‌بینید؟

من قبول ندارم که مذاکره کنندگان جدید هسته ای ایران مواضع تندی اتخاذکرده اند. خواست ایران اجرای دقیق و درست و کامل برجام است. مذاکره کنندگان ایرانی چیزی بیشتر و یا کمتر از برجام نخواسته اند. آمریکا و روسیه و چین و اروپا پیشنهاد احیاء و اجرای کامل برجام را داده اند و این دقیقا همان چیزی است که ایران میگوید.

منتهی مشکل اجرای درست برجام به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد و اینکه دولت بایدن خواهد توانست رفع تحریم‌ها درقالب برجام را درست انجام دهد یاخیر.

دلیل من هم این است که برجام دردوره اوباما، برجام بطور نیمه اجراء شد آنهم بخاطراینکه تحریم‌های اولیه آمریکا مانع بود. دردوره ترامپ، برجام درحد صفر اجراء شد بلکه بدتر. یعنی ترامپ نه تنها از برجام خارج شد بلکه حدود ۱۵۰۰ تحریم اعمال کرد که نیمی از آنها تحریم‌های فراهسته‌ای تحت عناوین تروریسم و قوق بشر و اینها بود.

حالا اصل مسئله درمذاکرات احیای برجام این است که ایران می‌تواند برجام را کامل اجرا کند زیرا ایران سه سال برجام را کامل اجراء کرد و الان هم می‌تواند انجام دهد.اما آیا دولت بایدن خواهد توانست موانع دوره اوباما و ترامپ را بردارد تا برجام درست اجراء شود یانه.

لذا توپ درزمین آمریکاست. اگر آمریکا تحریم‌ها را درچهارچوب برجام درست و کامل بردارد، ایران هم به تعهدات کامل برجامی بازخواهد گشت.

مسئله این است که دولت آقای رئیسی سرکار آمده. آیا این مانع احیاء برجام نخواهد شد؟

آقای رئیسی تند رو نیست. خواست دولت آقای رئیسی و دولت آقای روحانی یکی است و آنهم اجرای درست و کامل برجام.آقای امیرعبداللهیان وزیر خارجه فعلی بر رفع تحریمها تاکید دارد و آقای ظریف وزیر خارجه قبلی هم بررفع تحریمها تاکید داشت. دولت آقای رئیسی ممکن است سیاستهای متفاوتی با دولت آقای روحانی داشته باشد اما درمورد برجام سیاست آنها یکی است: اجرای برجام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

این مطالب را هم بخوانید:

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.