ویدئو ۱۸+| جسد مرد مرده، برای آخرین بار موتورسواری کرد!

دوستان جسد اریک سدنو ۲۱ ساله را از تابوت درآورده و سوار موتور کردند تا آخرین دور هم با موتور بزند. هفته پیش هنگام رفتن به مراسم تدفین در اکوادور، اریک را با تیر زدند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.