جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۵ آذر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۵ آذر مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد.

مدرسه تلویزیونی ایران، روز دوشنبه ۱۵ آذر

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
آموزش نرم افزار – مشترک همه پایه‌ها -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
چرم دوزی – مشترک همه پایه‌ها – شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت ۱۳:۴۵تا ۱۴:۰۵
علوم تجربی و تفکر
پایه اول

ساعت ۱۴:۰۸تا ۱۴:۲۸
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۴:۳۲تا۱۴:۵۲
علوم تجربی و تفکر
پایه سوم

ساعت۱۴:۵۵تا ۱۵:۱۵
بازی و ریاضی
پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸تا ۱۵:۳۸
فارسی و نگارش
پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
فارسی و نگارش
پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵
علوم تجربی
پایه هفتم

ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰
علوم تجربی
پایه هشتم

ساعت ١۶:۵۰ تا ۱۷:۱۰
علوم تجربی
پایه نهم

ساعت ۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰
هنر
پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰
زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰
درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان

شبکه امید

ساعت ۱۰:۳۰
درس:انسان و محیط زیست

پایه: یازدهم

رشته:مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۱۱:۰۰

درس:انسان و محیط زیست

پایه: یازدهم

رشته:مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۱۲:۰۰

درس:انسان و محیط زیست

پایه: یازدهم

رشته:مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۱۲:۳۰

درس:انسان و محیط زیست

پایه: یازدهم

رشته:مشترک همه رشته‌ها

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.