جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۰ دی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۰ دی مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۲۰ دی در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کار و دانش:

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
درس آشنایی با قطعات -رشته برق صنعتی – پایه۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
درس انواع دوخت‌های تزینی – رشته خیاطی – پایه ۱۱- شاخه کار و دانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت ۱۳:۴۵تا ۱۴:۰۵
علوم تجربی و تفکر
پایه اول

ساعت ۱۴:۰۸تا ۱۴:۲۸
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۴:۳۲تا۱۴:۵۲
علوم تجربی و تفکر
پایه سوم

ساعت۱۴:۵۵تا ۱۵:۱۵
بازی و ریاضی
پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸تا ۱۵:۳۸
فارسی و نگارش
پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
فارسی و نگارش
پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
علوم تجربی
پایه هفتم

ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰
علوم تجربی
پایه هشتم

ساعت ١۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
علوم تجربی
پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰
زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پایه سوم دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان

شبکه امید:

دروس مشترک رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰
درس: هویت اجتماعی
پایه: دوازدهم
رشته:مشترک رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۱:۰۰

درس: تاریخ معاصر ایران
پایه: یازدهم
رشته: مشترک ریاضی تجربی

دروس فنی و حرفه ای
ساعت ۱۲:۰۰

درس: امور زراعی
پایه: دهم
رشته: کشاورزی

ساعت ۱۲:۳۰
درس: نقشه کشی فنی رایانه‌ای
پایه: دهم
رشته: مشترک صنعت

حل تمرین

ساعت ۱۳:۰۰

درس: ریاضی ۲
پایه: یازدهم

مشاوره

درس: ریاضی ۱۰ انسانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.