ببینید: فرمان پرسپولیس به درویش رسید!

فرمان پرسپولیس از صدری به درویش رسید! سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.