جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۷ دی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۷ دی ماه مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز،  وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز دوشنبه ۲۷ دی ماه در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کار و دانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
درس آشنایی با قطعات -رشته برق صنعتی – پایه۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
درس انواع دوخت های تزینی – رشته خیاطی – پایه ۱۱- شاخه کار و دانش ۶

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸

بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
علوم تجربی پایه هفتم

ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰
علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ١۷:۰۰تا ١۷:۳۰
علوم تجربی پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰
زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت۸

علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس احکام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان

شبکه امید:

حل تمرین

ساعت ۱۳:۰۰

درس: هندسه ۳
پایه: دوزادهم

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.