جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ شهریور

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۲۲ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در روز برای شنبه ۲۲ شهریور، مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

 

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلیزماندرس
دهم٨ تا ۸:۳۰دانش فنی نقشه‌کشی رایانه‌ای
دوازدهم٨:٣٠ تا٩نرم افزار افترافکت
دهم ٩ تا ٩:٣٠دانش فنی طراحی دوخت
دهم۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵الزامات محیط کار
دهم٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلیزماندرس
 اول۱۰:۴۵ تا ۱۱:۱۰فارسی و‌نگارش
 دوم ١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی
 سوم ١١:٣۵ تا١٢علوم تجربی و تفکر
چهارم ١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی
 پنجم١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و‌نگارش
 ششم١٣:١۵ تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر

متوسطه اول

مقطع تحصیلیزماندرس
 هفتمساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠زبان انگلیسی
هشتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠زبان انگلیسی
 نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی

متوسطه دوم

مقطع تحصیلیزماندرس
 دهمساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١
یازدهمساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢
دهمساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی٣
یازدهمساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ فیزیک٢
یازدهمساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٢

آموزش تکمیلی

آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه‌ای دبیرانساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ویرایشگر snagit

شبکه چهار

مقطع تحصیلیزماندرس
 دهم٨عربی زبان قران۱
دوازدهم۸:۳۰عربی زبان قران۳
یازدهم۹عربی زبان قران ۲
دوازدهم۹:۳۰عربی زبان قران ۳
دهم۱۰دین وزندگی۲
دهم۱۰:۳۰زبان خارجی ۱
دوازدهم۱۱فیزیک ۳
یازدهم۱۱:۳۰حسابان۱
دهم۱۲ریاضی وآمار۱
دوازدهم۱۲:۳۰فیزیک۳
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.