جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۱ اسفند

جدول شماره ۱۴۲ مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۲۱ اسفند اعلام کرد.

به گزارش تازه‌نیوز، طبق اعلام روابط عمومی معاونت سیما، جدول شماره ۱۴۲ مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۲۱ اسفند اعلام کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠
تراش سنگ – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:٣٠ تا ٩
معرق – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

۶ پایه ابتدایی:

ساعت ۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١۴:۰۸ تا ۱۴:۲۸
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۴:۳۲ تا ۱۴:۵۲
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
ادبیات فارسی پایه هفتم

ساعت۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
ادبیات فارسی پایه هشتم

ساعت ١۷:۰۰ تا ١۷:۳۰
ادبیات فارسی پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰ تا۱۷:۵۰
شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵
شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت ۸
عربی نکات آزمون

ساعت ۹
احکام ۳

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.