جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

جدول برنام مدرسه تلویزیونی ایران (۱۴۵) در روز سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز، جدول برنامه‌های مدرسه تلویزیونی ۲۴ اسفند به این شرح است:
شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ۸:۰۰ تا ۸:۳۰
چرم دوزی – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰
چهره سازی – پایه۱۱- شاخه کاردانش
۶ پایه ابتدایی:
ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵
فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۴:۰۸ تا ۱۴:۲۸
فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۴:۳۲ تا ۱۴:۵۲
 بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵
فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸
بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰
بازی و ریاضی پایه ششم
 متوسطه اول:
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
فرهنگ و هنر پایه هفتم
ساعت۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
فرهنگ و هنر پایه هشتم
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
فرهنگ و هنر پایه نهم
متوسطه دوم:
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
 ساعت ۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵
 شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
 شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
شبکه قرآن:
ساعت۸
عربی نکات آزمون
ساعت۹
تاریخ اسلام ۲
 شبکه امید.
دروس مشترک رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی:
ساعت ۱۰:۳۰
درس: عربی
پایه: دهم
رشته:مشترک
ساعت ۱۱:۰۰
درس: زمین شناسی
پایه: یازدهم
رشته: مشترک
دروس فنی حرفه‌ای.
ساعت ۱۲:۰۰
درس: امور زراعی
پایه: دهم
رشته: کشاورزی
ساعت ۱۲:۳۰
درس: معماری داخلی
پایه:یازدهم
رشته: شایستگی‌های فنی
حل تمرین ۱۳:۰۰
درس: ریاضی و امار ۲ انسانی
پایه: یازدهم
درس: ریاضی
پایه: دوازدهم.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.