چاپلوسی از مدیران به روایت تصویر!

مسئله مشاوران «به‌به و چه‌چه» گو، سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.

واپ

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.