ویدئو| امبر هرد وسط دادگاه کوکائین زد!

امبر هرد در آخرین جلسه دادگاهش با جانی دپ توسط یک دستمال کاغذی به صورت مخفیانه کوکائین مصرف کرد که از دید دوربین خبرنگاران پنهان نماند.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.