تعیین تکلیف معلمانی که در آیین‌نامه رتبه‌بندی حداقل امتیاز را کسب نکنند! +جدول

تکلیف معلمانی که در آیین‌نامه رتبه‌بندی حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب نکنند، چه می‌شود؟

به گزارش تازه‌نیوز، در ماده ۵ آیین‌نامه رتبه‌بندی درباره تکلیف معلمانی که موفق به کسب رتبه آموزشیار معلم نمی‌شوند نوشته شده: مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب نکنند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یک سال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یک‌ساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.

شرط برقراری فوق‌العاده رتبه‌بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره ۳ خواهد بود.

احراز هریک از رتبه‌ها

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.