کنایه داماد روحانی به نظرسنجی روزنامه دولت!

کامبیز مهدیزاده به نظرسنجی روزنامه دولت کنایه زد.

به گزارش تازه نیوز، کامبیز مهدیزاده، داماد روحانی در واکنش به نظرسنجی روزنامه «ایران» نوشت: اشخاصی که این نظرسنجی‌ها را به جامعه ارائه می‌دهند یا در ایران زندگی نمی‌کنند و یا مثل رفقایشان در کیهان سیر می‌کنند. نه این نظرسنجی واقعیت جامعه است نه آن نظرسنجی واهی فرنگی‌ها. بهترین نظرسنجی قیمت گوشت، مرغ و برنج است. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.

کامبیز مهدیزاده

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.