تصویری متفاوت از سید محمد خاتمی در ۷۸ سالگی

تصویری از سید محمد خاتمی رییس جمهوری اسبق در ۷۸ سالگی را ببینید.

این مطالب را هم ببینید:

خاتمی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.