فقیرتر شدیم!

جدیدترین وضعیت مردم ایران از نظر سطح درآمد +نمودار

طبقه‌بندی درآمدی هر سال ابتدای جولای به‌روز می‌شود و بر اساس GNI سرانه سال قبل (۲۰۲۱) است.

به گزارش تازه‌نیوز، بانک جهانی براساس تولید ناخالص ملی سرانه اقتصادهای جهان را به چهار گروه درآمدی تقسیم می‌کند: درآمد پایین، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا و درآمد بالا.

این طبقه بندی هر سال در اول جولای به روز می‌شود و بر اساس GNI سرانه سال قبل (۲۰۲۱) است. معیارهای GNI به دلار ایالات متحده (USD) است و با استفاده از ضرایب تبدیل به دست آمده بر اساس روش اطلس بانک جهانی تعیین می‌شوند. در این روش، تولید ناخالص ملی به قیمت‌های داخلی با میانگین سه ساله نرخ ارز به دلار تبدیل شده و باتوجه به اختلاف تورم با چند کشور توسعه یافته، تعدیل می‌شود.

در این طبقه‌بندی ایران با GNI سرانه ۲,۸۷۰ از دسته متوسط بالا در سال ۲۰۲۰ به دسته متوسط پایین تنزل یافته است.

وضعیت درآمد جهان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.