ببینید: بررسی ساپینتو به سبک کمیته انضباطی!

قرار است کمیته انضباطی حرکت ساپینتو را برای جریمه و محرومیت بررسی کند؛ موضوعی که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.