تصویری از اولین شهید ایرانی جنگ جهانی دوم در مرز باجگیران

شهید عباسعلی ایراندوست اولین شهید جنگ جهانی دوم ایرانی در مرز باجگیران است که یک تنه در مقابل ارتش سرخ شوروی سابق ایستادگی کرد

شهید عباسعلی ایراندوست

منبع: برنا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.