ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

با کاهش ارتفاع شاخص کل بازار سهام امروز ۳۱ مرداد، سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون ۲۰۸ هزار و ۲۰ تومان رسید.

به گزارش تازه‌نیوز، امروز دوشنبه (۳۱ مرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۶۱۱هزار و۸۰تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۴۱۷ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۴۲۴.۴۸۹ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۳۹۷.۲۹۶ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۰۰۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۳۷۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار کگل،فولاد،کچاد،وبملت،خودرو،شپنا،فارس بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس،کگهر،آریا،فرابورس،کوثر،شاوان و فزراست. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

 ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

نام شرکت سهامیقیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس7861168
شگویا95649
شاوان17955
دانا11045
بنیرو2423
رمپنا1523143
اخابر692244
کگل1039107
حکشتی‌232580
فولاد5312520
فولاژ71848
فخوز388116
ساراب17309
ورنا6193
حپترو33661
کچاد1185237
وپست41716
مارون1910049
شپنا586416
شتران4872600
شبندر708930
بسویچ16069
وبملت311305
وبصادر1711427
خاور187420
وتجارت1721822
 فایرا182732
شراز12434
جم393942
فملی5321840
سدشت23778
بفجر168638
وتوصا76012
 شبریز151941
خساپا21536
لکما7722
بترانس1963

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۱ مرداد۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۲۰۸ هزار و۲۰ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

 سهامیقیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس7862292
شگویا95647
شاوان17954
دانا11016
بنیرو2423
رمپنا1523137
اخابر692239
کگل1039104
حکشتی‌232578
فولاد5312520
فولاژ71873
فخوز388296
ساراب17309
ورنا6193
حپترو33661
کچاد1185181
وپست41716
مارون1910047
شپنا5861008
شتران4872090
شبندر708912
بسویچ16069
وبملت311299
وبصادر1711400
خودرو22047
وتجارت1721788
 فایرا182731
شراز12434
جم393941
فملی5321473
سدشت23778
بفجر168638
وتوصا76012
 شبریز151915
خساپا21539
لکما7722
بترانس1963
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.