انتخابات فدراسیون فوتبال ایران لغو شد

فعالیت غیرقانونی برخی از اعضای کمیته انتخابات فوتبال بر اساس بند ب ماده 3 آیین نامه انتخاباتی فدراسیون و بند 2 ازبخش ج ماده 3 در خصوص تعارض منافع و عدم رعایت بی طرفی در انتخابات مهمترین دلیل لغو بود.

به گزارش تازه‌نیوز، پس از ماه‌ها کش و قوس، انتخابات فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود فردا صبح برگزار شود، لغو شد.

به نقل از تابناک، در حالی که همه چیز برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در ساعت نه صبح امروز مهیا بود، عدم رعایت بندهای قانونی متعدد به خصوص بی توجهی به نامه های قضایی مراجع رسمی کشور علیه یکی از کاندیداها ، کل مجمع فوتبال را لغو کرد تا به تخلفات رسیدگی شود.

این دستور را دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران حسن کامرانی‌فر به دلیل بی‌توجهی به کدهای اخلاقی فیفا صادر کرده است.

به نقل از  سایت رسمى فدراسیون فوتبال با توجه به اتفاقات اخیر رخ داده در فرایند برگزاری انتخابات فدراسیون و عدم رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی فدراسیون توسط کمیته بدوی انتخابات به شرح ذیل:

۱- نقض مفاد بند ۱ ماده ۱ اساسنامه فدراسیون عدم توجه به قوانین و مقررات کشور

۲- نقض بند ۵ ماده ۲ اساسنامه فدراسیون و عدم توجه به کدهای  اخلاقی فیفا

۳- عدم رعایت ماده ۷ اساسنامه فدراسیون در مورد رفتار ارکان و مقامات

۴- فعالیت غیرقانونی برخی از اعضاء کمیته انتخابات بر اساس بند ب ماده ۳ آیین نامه انتخاباتی فدراسیون و بند ۲ ازبخش ج ماده ۳ در خصوص تعارض منافع  و عدم رعایت بی طرفی در انتخابات

۵- عدم توجه کمیته انتخابات به اسناد و مدارک و مستندات ارسالی از مرجع قضایی

۶- نقض بند “و” از بخش ۴ ماده ۶۷ و  عدم رعایت ماده ۲۷ آیین نامه انتخاباتی فدراسیون

و  با در نظر گرفتن این موضوع که بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه انتخابات کلیه مکاتبات مرتبط با انتخابات با امضاءدبیرکل رسمیت می یابد و مسئولیت قانونی آن بر عهده دبیرکل می باشد لذا در احترام به اصول و قوانین و مقرراتاساسنامه فدراسیون و اسناد بالادستی مرتبط شامل قوانین و مقررات AFC  و فیفا و به منظور صیانت از ارزش هایاخلاقی و رفتار حرفه ای و احترام به حقوق حقه فوتبال  و در نهایت در جهت حفظ منافع و مصالح عمومی فوتبال کشور،بدینوسیله مراتب لغو مجمع عمومی انتخاباتی مورخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ را اعلام می نماید.

بدیهی است مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون بلافاصله پس از رسیدگی به موارد فوق و اصلاح فرآیندهای مرتبط در زمانمقتضی و بر اساس قوانین و مقررات و الزامات مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.