پاییز تلخی در انتظار این بازارهای داخلی است!

فعالان اقتصادی این بخش خود را برای نصف شدن میزان فروش از یک سو و نوسانات بزرگ مواد اولیه از سوی دیگر باید آماده کنند.

به گزارش تازه‌نیوز، به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تعویق نتیجه نهایی احیای برجام، قطعا روی بازارهای اقتصادی در داخل کشور، تاثیرگذار خواهد بود.

با عنایت به وضعیت اقتصادی تابستانی که گذشت و آمارهای تجاری و شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار، به نظر می‌رسد دوران رکود در کشور آغاز شده است و برخی صنایع بیش از باقی در شرف ضرر و زیان هستند. مجمع فعالان اقتصادی گزارش داده که فعالان بازار نساجی، نخ، پشم، چرم و پوشاک بدترین وضعیت را در بین صنایع و تجارت در سه ماه آینده تجربه خواهند کرد.

فعالان اقتصادی این بخش خود را برای نصف شدن میزان فروش از یک سو و نوسانات بزرگ مواد اولیه از سوی دیگر باید آماده کنند.

بخش خرید و فروش همزمان باید متفاوت از یک سال گذشته عمل کند و تغییر بنیادین در متد عملکرد خود را به اقتضای شرایط ، در دستور کار قرار دهد.

بعید است هیچ صنعت و تجارتی به این میزان اخراجی و ورشکسته تا پایان سال داشته باشد.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.