یارانه‌ تشویقی به چه کسانی پرداخت می‌شود؟

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: کمک یارانه ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزانی که طرح الگوی کشت را در زمین های زراعی خود رعایت کنند، در نظر گرفته شده است .

به گزارش تازه‌نیوز، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از کمک یارانه‌ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزانی که طرح الگوی کشت را در زمین‌های زراعی خود رعایت کنند خبر داد و گفت: این مشوق‌ها امسال از منابع داخلیِ وزارت جهاد کشاورزی پرداخت می‌شود.

به نقل از صداوسیما، قربانی ادامه داد: مشوق‌های الگوی کشت شامل یارانه کود شیمایی، یارانه بذر، یارانه تسهیلات اعتباری، کمک‌های فنی و اعتباری و تخفیفات بیمه‌ای است. در این یارانه حتی  ۵۰ درصد بخشودگی آب بها و ۵۰ درصد نیز برای میزان ارتقای بهره وری برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزانی که از سبد الگوی کشت استفاده کنند تخفیف‌های ویژه تری دریافت می‌کنند. تخفیفات بیمه ویژه برای تک محصول، راهبری و سبب محصول راهبردی.

قربانی افزود: برای مثال کشاورزی که در زمین زارعی خود یک محصول کشت کند اگر ۲۰ درصد بیمه تخفیف دریافت کند، کشاورزی که چند محصولی است ۴۰ درصد تخفیف بیمه در نظر گرفته شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.