ببینید: مهدی مهدوی‌کیا کنار نیکی کریمی پا به توپ شد!

نیکی کیمی و مهدی مهدوی‌کیا روی جلد روزنامه خبرورزشی چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ را می‌بینید.

روزنامه خبرورزشی- مهدوی کیا و نیکی کریمی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.