ادعای جدید: دختر علی دایی در لندن گروگان است!

روزنامه ایران وابسته به دولت نوشت: اغلب مرفهین بی درد، آن طرف مرز تابعیت دارند و اگر هم دل شان آنجا نباشد که اغلب هست زن و فرزندشان، آن طرف گروگانند.

به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه ایران ارگان دولت نوشت: اغلب مرفهین بی درد، آن طرف مرز تابعیت دارند و اگر هم دل شان آنجا نباشد که اغلب هست زن و فرزندشان، آن طرف گروگانند.

جواهر فروشی‌ای که در سه روز اعلام تعطیلی کرده، متعلق به یک فوتبالیست سابق است.

اغلب مرفهین بی درد، آن طرف مرز تابعیت دارند و اگر هم دل شان آنجا نباشد که اغلب هست زن و فرزندشان، آن طرف گروگانند.

این مطالب را هم ببینید:

 

مثل همان فوتبالیستی بازیچه‌ای که در دوبی،‌ تر و خشکش کردند سپس به کانادا منتقلش کردند.

یا آن دیگری، که دخترش در لندن گروگان است؛ توقع دارید این‌ها غصه دار شوند که کاسب و کارگر از نان خوردن می‌افتند؟

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.