قیمت طلا، سکه و ارز پنج‌شنبه ۱۷ آذر/ صعود قیمت طلا و سکه

امروز در بازار قیمت طلا روند صعودی داشت، قیمت سکه امامی هم بالا رفت و به ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ (هفده میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.

به گزارش تازه‌نیوز، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و سکه در مقایسه با روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۰۸ درصدی، از ۱,۷۸۴ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و چهار) دلار به ۱,۷۸۲ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و دو ) رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۸۲-۱.۳۰-۰.۰۸09:00
۱,۷۸۴۱۲۰.۶۸روز قبل
۱,۷۷۱۰.۸۰۰.۰۴۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۵۹۰,۴۰۰ (یک میلیون و پانصد و نود هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۵۹۰,۴۰۰۱۲,۲۰۰۰.۷۶11:31
۱,۵۷۸,۲۰۰۴,۲۰۰۰.۲۶روز قبل
۱,۵۷۴,۰۰۰-۲۶,۱۰۰-۱.۶۶۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۸۵,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۳,۷۰۳ (سی و سه هزار و هفتصد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۳,۷۰۳-۵۹۷-۱.۷۸11:39
۳۴,۳۰۰۱۰روز قبل
۳۴,۲۹۹۵۴۹۱.۶۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۷,۹۸۲ (سی و هفت هزار و نهصد و هشتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۷,۹۸۲۲۸۸۰.۷۵11:20
۳۷,۶۹۴-۸۹-۰.۲۴روز قبل
۳۷,۷۸۳-۳۸۵-۱.۰۲۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۴۳,۶۲۳ (چهل و سه هزار و ششصد و بیست و سه ) تومان به ۴۳,۹۹۹ (چهل و سه هزار و نهصد و نود و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۳,۹۹۹۳۷۶۰.۸۵11:20
۴۳,۶۲۳-۲۶۵-۰.۶۱روز قبل
۴۳,۸۸۸-۴۲۴-۰.۹۷۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۰۱۰ (ده هزار و ده ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۹۵۰ (یک هزار و نهصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۶,۴۰۶ (بیست و شش هزار و چهارصد و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 17,370,000 (هفده میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.4 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۷,۳۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۰.۴10:57
۱۷,۳۰۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۲۹روز قبل
۱۷,۳۵۰,۰۰۰-۳۴۹,۰۰۰-۲.۰۲۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۱۵۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۰.۹۸11:32
۱۰,۰۵۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۵روز قبل
۱۰,۱۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۰.۴۹۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۶۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۱۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان قیمت خورد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.