فرجام‌خواهی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد

فرجام خواهی سهند نور محمدزاده یکی از متهمان ناآرامی‌های اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.

به گزارش تازه‌نیوز، وابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: فرجام خواهی متهم «سهند نورمحمدزاده » یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.

فرجام خواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.