جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۲۵ شهریور

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۲۵ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای سه‌شنبه ۲۵ شهریور، مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

 

شبکه آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلیزماندرس
پایه دهمساعت٨ تا ٨:٣٠بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک
پایه یازدهمساعت٨:٣٠ تا٩مدیریت تولید رشته صنایع چوب
پایه دوازدهمساعت ٩ تا ٩:٣٠پایگاه های اینترنتی رشته رایانه
پایه دوازدهمساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵تجارت الکترونیک وامنیت شبکه رشته کامپیوتر ونرم افزار شاخه فنی حرفه ای
پایه دوازدهم و یازدهمساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰مفاهیم وکاربرد تولید محتوی-رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلیزماندرس
پایه اولساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠فارسی و نگارش
پایه دومساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و نگارش
پایه سومساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی
پایه چهارمساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی
پایه پنجمساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش
پایه ششمساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی

مقطع متوسطه اول

مقطع تحصیلیزماندرس
پایه هفتمساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠علوم تجربی(فصل اول)
پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠علوم تجربی(فصل اول)
پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی (فصل اول)

متوسطه دوم

مقطعزماندرس
دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیرانساعت ١۶ تا ١۶:٣٠انجام پروژه عملی با پاورپوینت
پایه دهمساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ١
پایه یازدهمساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢
پایه دوازدهمساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی٣
پایه دهمساعت٢٠ تا٢٠:٢۵درس فیزیک١
 پایه دهمساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ریاضی١

شبکه چهار

پایهساعتدرس
پایه۱۲ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳
پایه۱۱ساعت۸درس جامعه شناسی۲
پایه۱۰ساعت۸:۳۰درس جامعه شناسی۱
پایه ۱۲ساعت۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳
پایه۱۱ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲
پایه۱۰ساعت۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران
پایه۱۲ساعت۱۱:۴۵درس حسابان۲
پایه۱۱ساعت۱۲:۱۵درس روانشناسی
پایه۱۰ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱
پایه۱۲ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲

شبکه معارف

پایه۱۲رشتهساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳
پایه۱۲ساعت۱۵:۳۰درس احکام۳
پایه۱۱ساعت۱۶رس علوم معارف۲
پایه۱۲ساعت۱۶:۳۰عربی زبان قران۳
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.