به نقل از تسنیم، از آخر هفته قبل پیروز – یوز نر ایرانی که در پارک پردیسان نگهداری می‌شد – به دلیل مشکلات گوارشی و کلیوی به بیمارستان منتقل شد.

به دلیل عدم وجود دستگاه دیالیز مخصوص حیوانات در ایران و تردید نسبت به کارآمد بودن استفاده از دستگاه دیالیز انسانی برای پیروز، اتصال این گربه‌سان در معرض انقراض به تعویق افتاده بود.

گفته شده است که به دلیل مشکلات کلیوی پیروز، این حیوان ممکن است ناچار به استفاده دائمی از دستگاه دیالیز شود.

این مطالب را هم ببینید: