گزارش دختر شهید سلیمانی از تعارض منافع در شورای شهر تهران

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: با توجه به اینکه آخرین گزارش مدیریت تعارض منافع بیش از یک ماه پیش ارائه شد، گزارش بعدی نزدیک به پنج ماه بعد در صحن ارائه می‌شود.

به گزارش تازه‌نیوز، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قرار بر این شد جلساتی برای بررسی گزارشات مدیریت تعارض منافع برگزار و گزارشات ارائه شود، اظهار کرد: برای مثال تا امروز گزارشی از سفرهای خارجی داریم اما باید لیست گزارشات تکمیل شود.

به نقل از مهر، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه گزارشات مدیریت تعارض منافع هر ۶ ماه یکبار در صحن ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گزارش قبل بیش از یک ماه پیش ارائه شد، تا نزدیک به پنج ماه آینده گزارش تعارض منافع در صحن قرائت می‌شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.