فرصت جدید برای رتبه‌بندی معلمان اعلام شد

بسیاری از معلمان خواستار فرصت مجدد برای ویرایش اطلاعات و بارگذاری مدارک جدید در فرآیند رتبه‌بندی هستند و هم‌اکنون این فرصت با تشکیل «کارگروه رسیدگی به اعتراضات موارد خاص اجرای رتبه‌بندی معلمان» با توجه به نامه 20 فروردین 1402 سازمان بازرسی کل کشور فراهم است.

به گزارش تازه‌نیوز، فرصت دوباره برای ویرایش اطلاعات رتبه‌بندی معلمان و بارگذاری مدارک جدید فراهم شد.

به نقل از جماران، بسیاری از معلمان خواستار فرصت مجدد برای ویرایش اطلاعات و بارگذاری مدارک جدید در فرآیند رتبه‌بندی هستند و هم‌اکنون این فرصت با تشکیل «کارگروه رسیدگی به اعتراضات موارد خاص اجرای رتبه‌بندی معلمان» با توجه به نامه 20 فروردین 1402 سازمان بازرسی کل کشور فراهم است.

در همین راستا جهت تسهیل شرایط رسیدگی به مراجعات خاص فرهنگیان برای رتبه‌بندی در شرایط خاص مانند:

1. عدم دسترسی به شبکه اینترنت در مناطق عشایری و مرزی با تأیید رئیس هیئت ممیزه منطقه.

2. فوت بستگان درجه یک در بازه زمانی ثبت اعتراض با ارائه گواهی فوت معتبر.

3. بیماری حاد فرد و بستگان درجه یک وی با ارائه گواهی بستری و پذیرش بیمارستان یا واحد درمانی.

4. مسافرت‌های از پیش تعیین شده به خارج از کشور با ارائه گذرنامه دارای مهر خروج و ورود از مرزهای قانونی.

5. بروز اشتباهات موثر در تشخیص فرایندها به دلایل موجه و اسناد قابل قبول در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرای رتبه‌بندی معلمان با تأیید رئیس هیئت ممیزه منطقه.

6. معاذیر قانونی انتظامی یا قضایی.

کارگروه مذکور ضمن بررسی مستندات و دلایل در صورت احراز شرایط عذر موجه فرد با تصویب هیئت ممیزه ذیربط می‌تواند نسبت به ایجاد فرصت اعتراض و ویرایش آن صرفاً برای یک نوبت و حداکثر برای مدت زمان معین (48 ساعت) از زمان صدور اجازه کارگروه موارد خاص طبق زمان‌بندی جدول زیر تصمیم‌گیری کند.

 

موارد اقدامی مهلت
اطلاع‌رسانی عمومی به مشمولان  از روز دوشنبه 25 اردیبهشت
امکان ثبت درخواست معترضان در سامانه مربوط از 26 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 1402
رسیدگی به درخواست‌ها و اعلام نظر توسط کارگروه  از تاریخ 30 اردیبهشت تا 3 خرداد 1402
اجازه ثبت اعتراض یا بارگذاری مدارک در ویرایش اعتراض  حداکثر تا ساعت 24 روز یکشنبه 7 خرداد

 

مدت زمان ویرایش اطلاعات مطابق جدول فوق است و این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست و سامانه در ساعت 24 روز یکشنبه 7 خرداد 1402 بسته خواهد شد.

فرآیند رسیدگی به اعتراض رتبه‌بندی صرفاً از طریق my.medu.ir قابلیت اجرا دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.