ایران نباید به طالبان اجازه گردن‌کشی بدهد/ هشدار جدی درباره امنیت مرزها

ایران نباید به یک حکومت خودخوانده متکی به تروریسم اجازه گردن‌کشی بدهد.

به گزارش تازه‌نیوز، ایران از جنبه‌های مختلف اکنون دچار عوارض سلطه طالبان بر افغانستان است که ناامنی در مرزها، ایجاد مشکلات تروریستی متعدد در چند شهر و امتناع از تحویل حقابه ایران از هیرمند ازجمله آنهاست. جمهوری اسلامی ایران اقتدار لازم را برای احقاق حقوق خود دارد ولی ملاحظاتی که برای حفاظت از آرامش در منطقه دارد مانع برخورد سریع با طالبان برای وادار ساختن این گروه به انجام تعهد ۱۳۵۱ مرتبط با حقابه هیرمند است.

در عین حال، مردم شرق کشور نمی‌توانند بی‌آبی را برای همیشه تحمل کنند و کشور نیز نباید به یک حکومت خودخوانده متکی به تروریسم اجازه گردن‌کشی بدهد. احقاق حقابه ایران و تامین امنیت مرزها و جلوگیری از سرایت عوارض منفی سلطه طالبان بر افغانستان از راه‌های سیاسی نیز قابل دسترسی است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید برای تحقق آن اراده‌ای جدی نشان دهند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.