خانواده عجیب؛ زن بعد از تولد فرزند، شوهرش را می‌کشد!

خداوند در قرآن کریم این خانواده را اینگونه معرفی کرده «وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوا یعلمون» یعنی «و همانا سست ترین خانه هاست خانه عنکبوت…»

به گزارش تازه نیوز،عجایب زندگی عنکبوت شاید برای فهم بسیاری از مسائل زندگی، برای ما مفید باشد. اگرچه قرآن هنوز هم آنچنان که باید در زندگی ما جایی ندارد؛ کتابی بی تکراری که سرشار از عبرت ها و آموزش‌هاست، اما برداشتی از آیات سوره عنکبوت، نکات جالبی برای ما دارد.

خانواده عنکبوت، رفتار عجیبی دارد؛ عنکبوت مونث بعد از به دنیا آوردن فرزندان، عنکبوت مذکر را می‌کشد و به خارج از منزل می‌اندازد. حتی گونه‌ای وجود دارد که شوهر را می‌بلعد. در ادامه این زندگی بعد از اینکه فرزندان عنکبوت بزرگ شدند مادر خود را به خارج از خانه می‌اندازند!

خداوند در قرآن کریم این خانواده را اینگونه معرفی کرده «وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوا یعلمون» یعنی «و همانا سست ترین خانه هاست خانه عنکبوت…» البته مقصود آیه در تفاسیر مختلف آمده است که هر کس به غیر خدا اعتماد و توکل کند؛ گویی به خانه عنکبوت تکیه داده است؛ خانه‌ای به ظاهر مستحکم از تارهای محکم و در هم تنیده اما در واقع، سست و ضعیف!

جالب است که در معنی این آیه همه به سست بودن «تار» عنکبوت توجه دارند، اما منظور سوره از ذکر داستان خانواده و تار عنکبوت این است که در این خانه همیشه فتنه وجود دارد. بنا بر این هشدار می دهد که فتنه ها همچون تار عنکبوت پیچیده و گرفتار کننده هستند و اهل فتنه بالاخره خودشان قربانی فتنه می‌شوند.

عنکبوت در قرآن به صیغه مونث یاد شده، اما آیا عنکبوت مذکر است؟ چرا که در آیه مذکور آمده: «مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا»(العنکبوت 41)

اما به واقع عنکبوت مذکر یا مونث است؟ آیا هذا عنکبوت یا هذه عنکبوت گفته می‌شود؟ شکل درست این عبارت «هذا عنکبوت» است، چراکه مذکر است؛ پس چرا تاء مونث در کلمه اتخذت آمده است!؟

منکرین و شکاکان به قرآن ایراد گرفتند و اینگونه گفتند که این خطایی در قرآن است! آنها گفتند که باید «کمثل العنکبوت اتخذ بیتا» گفته شود چراکه عنکبوت مذکر است. ولی پروردگار اراده کرد معجزه ای در این مورد بیاورد، نشانه ای برای تقویت قلب های با ایمان.

تکنولوژی امروزی ثابت کرد که فقط عنکبوبت ماده می‌تواند تار بتند، در حالیکه عنکبوت مذکر (نر) از تارهای خود فقط برای جابجایی بین درختان و اماکن استفاده می‌کند و قادر به تنیدن تار نیست.

اگر خداوند متعال در آیه خود می‌فرمود: «کمثل العنکبوت اتخذ بیتا»، آیه از نظر علمی خطا و اشتباه می‌شد. ولی خداوند متعال تاءمونث را در آیه آورد تا ایمان در دلهایمان تقویت گردد و بدانیم که کلام حق است. عجایب زندگی عنکبوت یکی از عبرت‌های بی شمار قرآن کریم است.

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.