جنون پسر جوان که مادرش را کشت اثبات شد؟

قاتل با گذشت ۳ سال از جنایت، برای بررسی مجدد وضعیت روحی به پزشکی قانونی منتقل شد اما از آنجایی که مشکل روانی او برطرف نشده بود به دستور بازپرس جنایی دوباره به مرکز درمانی منتقل شد.

به گزارش تازه‌نیوز، پسر جوان که بعد از قتل مادرش به دلیل بیماری روانی در بیمارستان روانی بستری شده بود بعد از ۳ سال همچنان دارای مشکل روانی تشخیص‌داده شد. این درحالی است که اولیای دم از قصاص او گذشت کرده‌اند.

به نقل از ایران، ساعت ۱۲:۵۹ ظهر یکشنبه ۱۹ بهمن ۹۹، قتل زن میانسالی به بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران گزارش شد و تیم تحقیق راهی محل شدند. با حضور در طبقه سوم ساختمانی در جنوب تهران آنها با جسد زنی ۵۶ ساله درحالی مواجه شدند که با ضربات چاقو در آشپزخانه به قتل رسیده بود.

معاینات پزشکی قانونی حکایت از آن داشت که از زمان مرگ زن میانسال حدود ۱۳ ساعت می‌گذرد. از آنجایی که فقط آرش پسر زن میانسال که از نظر روحی مشکل داشت در خانه بود فرضیه جنایت خانوادگی مطرح شد.

بنابراین آرش بازداشت شد و در تحقیقات به قتل مادرش اعتراف کرد: می‌خواستم غذا و سیگار بخرم اما مادرم با من لج کرده بود و غذا درست نمی‌کرد و پول زیادی به من نمی‌داد. خیلی تحملش کردم اما دیگر نتوانستم. شب حادثه از او پول خواستم اما به من فحاشی کرد. عصبانی شده بودم.

مادرم داخل آشپزخانه بود. من هم وارد آشپزخانه شدم و در کابینت را باز کردم و چاقویی برداشته و او را زدم بعد دست‌هایم را که خونی شده بود شستم و خوابیدم. ساعت ۱۰ صبح روز بعد از خواب بیدار شدم به مادرم سر زدم، اما او بی‌حرکت همانجا افتاده بود. به اتاقم رفتم و دوباره خوابیدم تا اینکه خواهرم آمد و او را دید.

با اعتراف پسر جوان او به پزشکی قانونی منتقل شد و باتوجه به نظریه متخصصان پزشکی قانونی در رابطه با مشکل روحی و روانی به بیمارستان روانی منتقل شد. با گذشت ۳ سال از جنایت، او برای بررسی مجدد وضعیت روحی به پزشکی قانونی منتقل شد اما از آنجایی که مشکل روانی او برطرف نشده بود به دستور بازپرس جنایی دوباره به مرکز درمانی منتقل شد.

این درحالی است که اولیای دم، از قصاص او گذشت کرده‌اند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.