جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۸ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ اسکلت سازی ساختمان پایه ۱۱ رشته ساختمان

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ معرفی ابراز خیاطی -رشته خیاطی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه ۱۰ رشته تربیت بدنی

 

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ فارسی و نگارش پایه اول ( رفع اشکال)

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ بازی و ریاضی پایه پنجم( رفع اشکال)

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه ششم (رفع اشکال)

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ توانمندسازی معلمان -یادگیری مبتنی بر بازی

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ اولیا و معلمان – مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ اولیا و کودکان پایه اولی ، مهارتهای فرزندپروری

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ فرهنگ و هنر پایه هفتم( طراحی سنتی )

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ فرهنگ و هنر پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی )

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ فرهنگ و هنر پایه نهم ( دوخت های سنتی )

 

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زمین شناسی پایه یازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس علوم وفنون ادبی۲ پایه ۱۱ علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس نگارش ۱ و ۳ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس ریاضی آمار۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس اصول عقاید ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس اصول وعقاید ۲ پایه ۱۱علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰ درس اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.