ایران و آمریکا در دوران جدید به یکدیگر نیاز دارند!

رئیس جدید سیا معتقد است دوران قلدری آمریکا با ریاست ترامپ تمام شده و باید راه دیپلماسی را در پیش گرفت.

به گزارش تازه نیوز، ایران و آمریکا…عبارتی که این روزها زیاد شنیده می‌شود. داستان حکمرانی جدید در ایالات متحده و تغییر زاویه دید کاخ سفید به خاورمیانه و ایران و برجام. زاویه دیدی که قرار است مسیر زندگی را برای هر دو کشور، بهبود بخشد. اینجاست که باید پذیرش حکمرانی جدید نیز در میان دو کشور ایران و آمریکا وجود داشته باشد. سعید جعفری، خبرنگار شناخته شده حوزه بین الملل در توئیتی از آینده آمریکا سخن گفت. آینده‌ای مبتنی بر کتاب رئیس جدید سازمان سیا. او می‌نویسد: ویلیام برنز رئیس آتی سیاه در کتاب خود می نویسد: آمریکا در دوران ترامپ کوچک شده است. نگاه او به جهان حقیرانه است. این نگاه آنتی تز نگاه جیمز بیکر و جورج بوش پدر است که تواضع و فروتنی را با تصدیق رهبری آمریکا در جهان در هم می آمیخت. دیگر استفاده از چماق بزرگ کارگر نمی افتد.

آمریکا دیگر نه دستور کاری مانند مقابله با شوروی دارد که بتواند جهان را پشت خود متحد کند و نه دیگر جایگاه بی رقیب پس از جنگ سرد را دارد. ما دیگر نمی توانیم به تنهایی از ارزش ها مان حفاظت کنیم. باید دوستان و دشمنان را به قبول سهمشان در نظام جدید راضی کنیم و این با دیپلماسی محقق می شود.

 

ایران و آمریکا

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.