وضعیت ایران در 26 شاخص جهانی توسعه چگونه است؟

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی، جایگاه ایران در ۲۶ شاخص بین‌المللی منتخب را در یک نگاه به تصویر کشیده است.

به گزارش تازه نیوز، وضعیت ایران در مهمترین شاخص ها به شرح زیر است:

حقوق مالکیت:
۹۱ از ۱۲۵ کشور در سال ۲۰۱۸

رفاه لگاتوم:
۱۰۸ از ۱۴۹ کشور در سال ۲۰۱۸

کارآفرینی:
۷۲ از ۱۳۷ کشور در سال ۲۰۱۸

کیفیت زندگی:
۷۰ از ۷۱ کشور در سال ۲۰۱۹

حاکمیت قانون:
۸۰ از ۱۱۳ کشور در فاصله سال‌های ۱۸-۲۰۱۷

توسعه انسانی
رتبه ۶۰ از ۱۸۹ کشور

شکاف جنسیتی:
۱۴۲ از ۱۴۹ کشور در سال ۲۰۱۸

رقابت پذیری جهانی:
۸۹ از ۱۴۰ کشور در سال ۲۰۱۸

توانمندسازی تجاری :
۱۳۲ از ۱۳۶ کشور در سال ۲۰۱۶

سرمایه انسانی:
۱۰۴ از ۱۳۰ کشور در سال ۲۰۱۷

عملکرد معماری انرژی جهانی:
۱۲۰ از ۱۲۷ کشور در سال ۲۰۱۷

آمادگی شبکه‌ای:
۹۲ از ۱۳۹ کشور در سال ۲۰۱۶

رقابت‌پذیری سفر و توریسم:
۹۳ از ۱۳۶ کشور در سال ۲۰۱۷

ادراک فساد:
۱۳۸ از ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۸

دولت الکترونیک:
رتبه ۸۶ از ۱۹۳ کشور در سال ۲۰۱۸

رقابت پذیری صنعتی:
۵۹ از ۱۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸

عملکرد لجستیک:
۶۴ از ۱۶۰ کشور،

سهولت کسب و کار:
۱۲۴ از ۱۹۰ کشور

تجارت فرامرزی
۱۶۶ از ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۸

نوآوری جهانی:
۶۵ از ۱۲۶ کشور در سال ۲۰۱۸

لجستیک بازارهای نوظهور:
۱۸ از میان ۵۰ کشور در سال ۲۰۱۸

حکمرانی منابع:
۶۲ از ۸۹ کشور در سال ۲۰۱۷

توسعه ICT :
۸۱ از ۱۷۶ کشور در سال ۲۰۱۷

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.