ببینید: شوخی با نامه‌ای که ترامپ‌ برای بایدن به یادگار گذاشت

کاربران آمریکایی در مورد نامه‌ای که ترامپ‌ برای بایدن به یادگار گذاشت به طنز اینگونه نوشتند: جو ! می‌دانی که من برنده شدم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.