جدول زمانی مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۷ بهمن

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز سه‌شنبه ۷ بهمن ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز سه شنبه 7 بهمن 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8 تا 8.30 ریاضی – پایه 10 -تمامی رشته ها -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی پایه – رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان – پایه 10 – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9.30 پودمان دو – رشته شبکه و نرم افزار رایانه – پایه 11 شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 20.50 تا 21.15 نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه 10 رشته الکترونیک، الکترونیک مخابرات دریایی، شبکه و نرم افزار – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 21.15 تا 21.50 تصویر سازی- رشته گرافیک – پایه 12 شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 مطالعه و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت 13 تا 13.30 فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 علوم تجربی – فصل 8 انرژی و تبدیل آن پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی- فصل 9 الکتریسته پایه هشتم

ساعت 15.30 تا 16 علوم تجربی – فصل 7 آثاری از گذشته زمین
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 آموزش معلمان -سنجش عملکرد ( نمره گذاری با روبریک )

متوسطه دوم

ساعت 16.30 تا 17
ریاضی سه – پایه 12- رشته علوم تجربی

ساعت 17 تا 17.30
شیمی دو – پایه 11- رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت 17.30 تا 18 ریاضی سه – پایه 12- علوم تجربی

ساعت 20 تا 20.25 ریاضی یک – پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی دو – پایه 11- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس زبان خارجی 2 پایه 11 تمام رشته ها.

ساعت 8.30 درس ریاضی آمار 2 پایه 11 رشته دبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.15 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.45 درس جامعه شناسی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 11.15 درس جغرافیای ایران پایه 10 مشترک تمامی رشته ها.

ساعت 11.45 درس زبان خارجه 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 12.15 درس هندسه 2 پایه 1 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 12.45 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت 8 اخلاق 2 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8.30 تاریخ اسلام 2 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 11 درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت 11.30 درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت 15 عربی زبان قران 2 رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 15.30 پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.