شرط سن و معدل داوطلبان کنکور برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان

ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی اعلام شد که بر این اساس داشتن حداقل معدل کل ۱۴، حداکثر ۲۴ سال سن و حداقل نمره کل نهایی ۶۵۰۰ ضروری است.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تسنیم، شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی برای کنکور سال ۹۹ اعلام شد.

۱.در پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بومی‌پذیری اعمال می‌شود.کد رشته محل‌های مخصوص داوطلبان بومی هر استان در جداول مجزا از هم مشخص شده‌اند. گزینش نهایی توسط سازمان سنجش در هر یک از کد رشته محل‌ها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون ” پردیس، مخصوص یا اولویت پذیرش داوطلبان بومی و محل خدمت” درج شده و مطابق ضوابط زیر صورت می‌پذیرد:

۲. داوطلبان متقاضی رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش دقت کنند چنانچه در یک کد رشته محل دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی مخصوص داوطلبان بومی هر استان درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن استان می‌توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط آن را انتخاب کنند.

۳. بر اساس مصوبه دوازدهمین و نوزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۷ تیر ۹۷ و پنجم مرداد ۹۸ تمام داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب کد رشته محل‌های مربوط به استان خود هستند اما در کد رشته محل‌هایی که اولویت برای شهر یا بخش خاصی در نظر گرفته شده است ” این موضوع در مقابل کد رشته محل نوشته شده است” ابتدا داوطلبان بومی آن شهرها یا بخش‌هایی که دارای اولویت هستند “حداقل دو شهر یا بخش از چهار شهر یا بخش” ، ” محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه”، ” محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر دوره متوسطه”، “محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه”،” محل تولد با شهر یا بخش رشته تعیین شده” تطابق داشته باشد، پذیرش می‌شوند و در صورتی که ظرفیت خالی بماند یعنی داوطلب واجد شرایط بومی شهر یا بخش بر اساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد از داوطلبان بومی همان استان که کد رشته محل مزبور را انتخاب کرده‌اند پذیرش انجام می‌شود شایان ذکر است از پذیرفته‌شدگان تعهد لازم برای خدمت در شهر بخش مندرج در محل خدمت اخذ خواهد شد.

نیاز آموزشی محل خدمت مندرج در ستون پردیس، مخصوص داوطلبان بومی و محل خدمت تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی‌یابد.داوطلب پذیرفته شده نهایی مکلف است به مدت دو برابر طول تحصیل تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذکور به آموزش و پرورش بسپارد.

تعیین محل خدمت کد رشته محل‌هایی که به صورت استانی، شهرستانی یا در یک بوم یعنی چند شهر و شهرستان منطقه باشد در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط، استان بومی داوطلب خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده به منزله استنکاف از انجام تعهد تلقی خواهد شد.

تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل در اختیار اداره کل استان است.

۴. چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب کد رشته محل‌های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب کد رشته محل‌های دانشگاه‌های مزبور کند بر اساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون بر اساس اولویت‌های انتخابی تا حدود دو برابر ظرفیت پذیرش برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد.

معرفی داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبولی نهایی در دانشگاه مذکور تلقی نمی‌شود.

۶. کسب حداقل نمره کل نهایی ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوطه برای مجاز شدن به انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری ضروری است.

۷.داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه متولدین اول مهر ۷۵ به بعد ضروری است.

۸. باتوجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم معدل پایه اول، دوم و سوم برای پذیرش دانشجو ملاک عمل خواهد بود.

حداقل معدل کل تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

چنانچه صلاحیت‌های عمومی و تخصصی داوطلب معرفی شده بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی مورد تایید آموزش و پرورش قرار گیرد سازمان سنجش بر اساس ضوابط مربوط به لحاظ کردن اولویت بر مبنای دامنه پذیرش بومی و با در نظر گرفتن نمره کل نهایی زیرگروه و گروه آزمایشی مربوطه داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاه‌های مذکور تلقی نمی‌شود.

کسب نمره کل نهایی بالاتر در زیر گروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در کد رشته انتخابی و با رعایت شرایط و ضوابط آموزش و پرورش الزامی است.

۹=داوطلبانی که صلاحیت‌های تخصصی و عمومی آنها مورد تایید آموزش و پرورش قرار نمی‌گیرد از فرآیند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی حذف خواهندشد.

کد رشته محل‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان مشمول ضوابط رشته‌های دولتی روزانه است و بدیهی است پذیرفته شدگان نهایی این دانشگاه در آزمون سراسری سال ۹۹ مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ نیستند.

انتقال دانشجو به سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و بلعکس ممنوع است.

ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به استناد مفاد ماده ۴ قانون متعهدین خدمت و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت امکان پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است، جهت ادامه تحصیل در رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان داشتن حداقل ۳ سال سابقه خدمت آموزشی و اداری آموزش و پرورش الزامی است.

تغییر رشته و گرایش در اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه‌ها و بالعکس در بدو ورود یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.