جدول زمان‌بندی مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 8 اسفندماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز، جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 8 اسفندماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠
دانش فنی تخصصی – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
عناصر و جزییات ساختمان – رشته نقشه کشی معماری – پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
بدهی – رشته حسابداری تکمیلی – پایه ۱۱- شاخه کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
ریاضی و زندگی
با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
ریاضی و زندگی
با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
ریاضی وزندگی
بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
کارو فناوری پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰
بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی
ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
بازی و ریاضی مقدماتی
ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
کار وفناوری – نقشه کشی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
کاروفناوری – شهروند الکترونیکی ۲
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
کاروفناوری- خودرو
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش معلمان -چگونه در امتحانات موفق شویم؟

متوسطه دوم :

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
ریاضی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰
آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ – مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته ها .
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۱:۴۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قران و معارف سیما 
…… صبح……
ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
…… عصر…….
ساعت ۱۵:۰۰
اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.