جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهار شنبه ۲ مهر ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ شیمی ۱ پایه ۱۰-مشترک تمام رشته ها

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ توسعه وب پایه ۱۲- رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ حقوق و دستمزد پایه ۱۱- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ مکاتب نقاشی – مبانی تجسمی پایه ۱۰ -مشترک زمینه هنر

 

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ مطالعات و‌مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ادبیات فارسی ( درس دوم ) پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ادبیات فارسی ( درس دوم ) پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ادبیات فارسی ( درس دوم ) پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ شخصیت شناسی و و تاثیرش در یادگیری موثر

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی ۱ پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ هویت اجتماعی پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۱۵درس ریاض وآمار۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس اقتصادپایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم و معارف

ساعت ۱۱.۱۵ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه ۱۲ رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۵.۳۰ احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۶ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰ درس آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.