قرارداد شبه ویلموتسی در فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری!

شرکتی که در دوره گذشته فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری با رقمی ناچیز کل تبلیغات فدراسیون را گرفته بود، کار را به شکایت کشانده است!

به گزارش تاره‌نیوز و به نقل از مهر، شرکت مذبور بدون طی شدن مراحل و تشریفات مزایده، در فاصله چهار ماه به پایان ریاست صیدانلو، با ضمانتی ۲۳ میلیون تومانی، سه ساله صاحب کل امتیاز انحصاری تبلیغات فدراسیون می شود!

بنا بر این گزارش بعد از ورود سازمان بازرسی به مسائل مدیریتی ریاست گذشته فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری، حالا نوبت به شکایت شریک تبلیغاتی این فدراسیون در زمان صیدانلو رسیده است و این دادگاه بزودی برگزار می شود

بر اساس خبرهای دریافتی، این شرکت بعنوان سامانه هواداری فدراسیون وارد شد و در نهایت بدون طی تشریفات و آیین نامه های مالی وزارت ورزش، با ضمانتی ۲۳ میلیون تومانی قراردادی سه ساله تحت عنوان مجری انحصاری تبلیغات با رئیس سابق این فدراسیون امضا می کند!

بعد از خودداری سرپرست فدراسیون از اجرای این قرارداد که فاقد مبنای قانونی از نظر وزارت ورزش و اداره کل حقوقی آن است

اکنون خبر رسیده شرکت مزبور که پا در میانی مسئولان وزارت ورزش را هم نپذیرفته، کار را به شکایت حقوقی از فدراسیون کشانده و بزودی دادگاه رسیدگی به این قرارداد عجیب که مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور هم قرار گرفته ، تشکیل می شود

عدم نظارت بر عملکرد روسا و مدیران ورزشی در سالهای گذشته، منجر به خسارات فراوان به ورزش کشور شده و در صورت عدم پیگیری باید هر روز شاهد افشای قراردادهای شبه ویلموتسی در ورزش ایران باشیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.